Współpraca z Samorządem

SIZEI - Ambasador Skierniewic

Ma najczęściej charakter współpracy z Urzędem Pracy. Uczestniczymy w programach zatrudniania osób bezrobotnych, stale utrzymujemy kontakt z przedstawicielami Urzędu w sprawach aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Innym obszarem współpracy jest Samorząd Powiatowy. Jest on nam bliższy z racji zatrudniania dużej liczby osób pochodzących z obszaru powiatu. Ograniczona liczba środków pieniężnych a także profil naszej produkcji nie skłania do ściślejszej współpracy, jednak nie wyklucza pewnych form reklamy

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Kontakt

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954