O Nas

sizei

Spółdzielnia od ponad 67 lat prowadzi działalność produkcyjną.

Znacząca część załogi to spółdzielcy realizujący swoją aktywność zawodową w ramach wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego.

Nasze cele

Jakość wyrobów jest dla nas priorytetem, który ma stanowić o naszej przynależności do ścisłego grona uznanych dostawców podzespołów indukcyjnych. Cele strategiczne łączymy z jakościowymi by zwiększać naszą siłę i znaczenie na rynku podzespołów indukcyjnych. Istotnym celem działalności SIZEI jest wypełnianie zapotrzebowania społecznego związanego z aktywizacją zawodową ludzi niepełnosprawnych i wprowadzaniem ich w procesy produkcji przemysłowej.

Historia

Historia

Spółdzielnia zawiązana została w 1950 roku

Historia

W latach 60-tych rozszerzono działalność o produkcję wyrobów elektrotechnicznych. Wówczas dojrzała koncepcja stworzenia zakładu zwartego i doposażenia go w maszyny do produkcji podzespołów indukcyjnych.

Historia

Do końca lat 80-tych produkcja pod potrzeby ówczesnych firm ZWUT, POLAM, ZATRA dominowała i był to okres największych obrotów i rozwoju Sp-ni. Późniejsze lata z powodu przekształceń własnościowych, upadłości państwowych firm, były latami poszukiwań własnej drogi w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Zanikł porządek gospodarki centralnie sterowanej. Dotychczasowe zamówienia się urwały i trzeba było szukać klientów na wyroby indukcyjne samodzielnie. Uwidoczniła się wówczas silna strona spółdzielczości, która nie kazała czekać na dyspozycje z centrali, a spółdzielcy sami w trosce o swoje stanowiska pracy zaczęli zabiegać o pracę i tworzyć warunki organizacyjne i produkcyjne dla zdobywanych zleceń.

Historia

Produkcja lat 90-tych to obok produkcji wyrobów indukcyjnych, produkcja wyrobów techniki grzewczej czy podwykonawstwo w branży obuwniczej. Równolegle cały czas penetrowano rynek w celu znalezienia produkcji odpowiedniej do infrastruktury Zakładu, a taką była i jest produkcja podzespołów indukcyjnych.

Historia

Rok 2004 był pod tym względem dla Zakładu przełomowym. Ustabilizowano wówczas sytuację dochodową Spółdzielni, pozyskani klienci przekonani do solidności firmy rytmicznie zamawiali wyroby.

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia