Zamówienia i oferty

Zgłaszanie zamówień można dokonywać dowolną drogą, ważne by były potwierdzone podpisem upoważnionej osoby (uprawnionej do zaciągania zobowiązań) Zamówienia są każdorazowo poddawane przeglądom. Mają na celu zidentyfikowanie parametrów wyrobu, możliwości wykonawczych i kontekstów logistycznych. Wynikiem przeglądu jest potwierdzenie zamówienia z podaniem ceny, terminu realizacji i warunków dostawy.

Zapytania ofertowe, najczęściej dotyczące nowego wyrobu, są szczegółowo analizowane pod kątem możliwości spełnienia stawianych wymagań. Odpowiedzią jest oferta cenowa powiązana najczęściej z nr dokumentacji na nawy wyrób. Wyrób od samego początku jest identyfikowany w naszych zasobach dokumentacyjnych i nie ma problemu z jego ewentualnym wykonaniem, czy w postaci prototypu, czy serii próbnej.   

iso 9001

 ISO 9001:2015  Nr Certyfikatu FM 82180                                    

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Kontakt

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954