Członkowie Rady

  • Wojciech Jaworski - Przewodniczący

  • Roman Chmielak - Wiceprzewodniczący

  • Krystyna Kośmider - Sekretarz

  • Marek Koniszewski - Członek

  • Kazimierz Miler - Członek

  • Barbara Firek - Członek

  • Zbigniew Kamiński - Członek

Zadania statutowe

Wybrane zadania i odpowiedzialności - Statut uchwalony dnia 20.02.1995r z późniejszymi zmianami.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada składa się z 7 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy posiadają wpłacone pełne udziały określone w Statucie oraz 1- rocznym stażem Członka Spółdzielni.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Ehrungen

Ehrungen
Ehrungen
Ehrungen
Ehrungen