About us

sizei

Why choose SIZEI:

Cooperative over 67 years operates in production. A significant part of our team they are cooperative implementing their professional activities within joint marketing venture.

Our goals

The quality of products is our priority, Is about our belonging to the group of recognized suppliers, the inner circle of reputable suppliers of inductive components. Strategic objectives we joining with the quality to increase our strength and importance in the market of inductive components. An important objective of the SIZEI is fulfilling social demands associated with professional activation of disabled people and their introduction to the issues of quality management system.

History

History

Spółdzielnia zawiązana została w 1950 roku

History 2

W latach 60-tych rozszerzono działalność o produkcję wyrobów elektrotechnicznych. Wówczas dojrzała koncepcja stworzenia zakładu zwartego i doposażenia go w maszyny do produkcji podzespołów indukcyjnych.

History 3

Do końca lat 80-tych produkcja pod potrzeby ówczesnych firm ZWUT, POLAM, ZATRA dominowała i był to okres największych obrotów i rozwoju Sp-ni. Późniejsze lata z powodu przekształceń własnościowych, upadłości państwowych firm, były latami poszukiwań własnej drogi w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Zanikł porządek gospodarki centralnie sterowanej. Dotychczasowe zamówienia się urwały i trzeba było szukać klientów na wyroby indukcyjne samodzielnie. Uwidoczniła się wówczas silna strona spółdzielczości, które nie kazała czekać na dyspozycje z centrali, a spółdzielcy sami w trosce o swoje stanowiska pracy zaczęli zabiegać o pracę i tworzyć warunki organizacyjne i produkcyjne dla zdobywanych zleceń.

History 4

Produkcja lat 90-tych to obok produkcji wyrobów indukcyjnych, produkcja wyrobów techniki grzewczej czy podwykonawstwo w branży obuwniczej. Równolegle cały czas penetrowano rynek w celu znalezienia produkcji odpowiedniej do infrastruktury Zakładu, a taką była i jest produkcja podzespołów indukcyjnych.

History 5

Rok 2004 był pod tym względem dla Zakładu przełomowym. Ustabilizowano wówczas sytuację dochodową Spółdzielni, pozyskani klienci przekonani do solidności firmy rytmicznie zamawiali wyroby.

Honours

Honours
Honours
Honours
Honours