Aktualności

Dotacja na kapitał obrotowy.
28.09.2020

Dotacja na kapitał obrotowy.

Spółdzielnia otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej Dotacja
Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu
Marzec 2020

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Na mocy decyzji Rady Nadzorczej, na stanowisko Prezesa Zarządu Kierownika Spółdzielni powołano Pana Zbigniewa Kamińskiego.  
Walne Zgromadzenie SIZEI
29.06.2019

Walne Zgromadzenie SIZEI

Dokonało podsumowania osiągnęć 2018 roku. Udzielono absolutorium Zarządowi. Zaplanowano kolejne przesięwzięcia modernizacyjne i organizacyjne.  Członkowie Spóldzileni podjeli decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2018. Podział uwzględnia w dużej mierze bieżące potrzeby rozwojowe SIZEI..   
RODO w SIZEI
20.06.2018

RODO w SIZEI

SIZEI jako podmiot przetwarzający dane osobowe, w tym wrażliwe, zastosował się obowiązującego prawa. Wyrazem tego jest przyjecie wewnętrznej procedury w ramach Systemu Bezpieczeństwa Informacji. (Polityka Bezpieczeństwa Informacji)  
Certyfikacja na nowy standard ISO 9001:2015
20.03.2018

Certyfikacja na nowy standard ISO 9001:2015

SIZEI pomyslnie przeszła audyt recertyfikacyjny na zgodność z nową Norma ISO 9001:2015. Nowe wydanie Normy ISO 9001 wprowadza między innymi okreslenie kontekstów organizacji oraz podejście procesowe oparte na ryzyku. 
67 lat działalności
16.11.2017

67 lat działalności

Stale podkreślamy lata działalności naszej firmy. Jest to nie tylko argument marketingowy ale również fakt, z którego czerpiemy dumę i satysfakcję. 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
28.04.2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Przyjęto sprawozdania z działalności SIZEI za 2016 rok. Udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Członkowie Spółdzielni wyrazili w głosowaniach wolę kontynuowania dotychczasowej polityki funkcjonowania i rozwoju firmy. 
Nowe nawijarki toroidalne
22.03.2017

Nowe nawijarki toroidalne

Nawijarki z funkcjonalnością pozwalającą na precyzyjne nawijanie transformatorów, przekładników, dławików. Zaprogramowanie procesu nawijania eliminuje do minimum wpływ operatora na kształt i strukturę uzwojenia, czyniąc wyrób powtarzalny i niezawodny. 
Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice
19 lut 2016

Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice

Spółdzielnia SIZEI stara się od lat aktywizować osoby niepełnosprawne, współpracując z lokalnymi organizacjami  i Samorządem Skierniewic. Zostało to docenione na uroczystym spotkaniu mieszkańców Skierniewic z okazji 559-lecia Miasta. SIZEI została wyróżniona tytułem Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice w kategorii osoby prawne.
Zakończenie remontu hali Oddziału Nawijalni
25 wrz 2015

Zakończenie remontu hali Oddziału Nawijalni

lorem ipsum
Walne Zgromadzenie Członków SIZEI - 2015
24 kwi 2015

Walne Zgromadzenie Członków SIZEI - 2015

lorem ipsum
Konkurs Lodołamacze 2014
24 kwi 2015

Konkurs Lodołamacze 2014

lorem ipsum

Palmarès

Palmarès
Palmarès
Palmarès
Palmarès

Contact

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954