Zakład pracy chronionej

Jesteśmy firmą o statusie Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudniamy ludzi niepełnosprawnych, dla których praca jest bardzo ważnym elementem społecznej aktywności. Współpraca z nami to nie tylko korzyści ekonomiczne wynikające z ulg podatkowych, to również wspieranie ważnych celów społecznych jak aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych i zmniejszanie obszarów wykluczenia.

Przywileje płynące ze statusu

  • Możliwość udzielania ulg podatkowych dla zamawiających wyroby.

  • Utrzymywanie specjalnego funduszu zakładowego, z którego finansowane są przedsięwzięcia o charakterze rehabilitacyjnym i adaptacyjnym.

Obowiązki płynące ze statusu

  • Utrzymywanie opieki lekarskiej dla zatrudnionych.

  • Zapewnienie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 50% ogółu zatrudnionych to osoby niepełnosprawne, w tym 20 % z I i II grupami niepełnosprawności.

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia