Warunki wspólpracy. RODO.

Spółdzielnia dysponuje potencjałem produkcyjnym i przewozowym zapewniającym terminową realizację zamówień wg miejsca i czasu dostawy.

Zamówienia kierowane do nas powinny zawierać dane adresowe zamawiającego, dane związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz dokładny typ wyrobu.

W przypadku nowych wyrobów wskazane jest podać jak najpełniejszą specyfikacje wyrobu by ułatwić proces rozpoznawania wymagań przez konstruktora.

Zamawiający pierwszy raz muszą się liczyć z koniecznością dokonania przedpłaty lub płatnością za pobraniem.

Klienci kontynuujący i poszerzający współpracę mogą liczyć na udogodnienia w transporcie wyrobów.

Na wyroby udzielamy 1-rocznej gwarancji.

Wyroby nabywane w sklepie internetowym podlegają zasadom właściwym dla tego rodzaju sprzedaży, tj. między innymi możliwości zwrotu wyrobu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Istnieje możliwość podpisania umowy na dostawę wyrobów w przypadku, kiedy wyroby mają być dostępne wg miejsca i czasu dostawy, i kiedy współpraca ma dłuższy horyzont. 

RODO 

       Polityka przetwarzania danych osobowych kontrahentów SIZEI

 Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych, znanym pod synonimem RODO, informujemy; że Administratorem Państwa danych osobowych jest SIZEI z siedzibą w Skierniewicach, ul. Tuwima 5. 

Dane osobowe zebrane podczas nawiązania współpracy są niezbędne

- do realizacji zamówień i umów oraz do przekazywania aktualnych ofert,

Przetwarzanie tych danych odbywa się  w celu

 1. potwierdzenia warunków zamówienia, kontaktu w trakcie trwania umowy, w celu potwierdzenia dostawy, wykonania zamówienia, weryfikacji zamówienia, przedstawienia oferty cenowej, oraz  udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa
 2. wypełnienia obowiązku prawnego w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (przez czas wymagany przepisami prawa)
 3. w naszym prawnie uzasadnionym interesie takim jak:
 • archiwizacja dokumentów przez czas trwania umowy, oraz po jej zakończeniu (w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa)
 • tworzenie zestawień i analiz nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy).
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeńm.in. przekazanie danych osobowych kancelarii prawnej, firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń, sprzedaży naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi  (przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy).

Państwa dane mogą zostać przekazane:  

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np.: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu identyfikacji płatności, dokonania rozliczeń;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niedokonania przez Państwa zapłaty za zakupione u nas towary,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 Informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa:

 •    dostępu do danych,
 •    sprostowania danych,
 •    usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 •    ograniczenia przetwarzania,

Z praw powyżej wskazanych można  skorzystać składając wniosek  na adres biuro@sizei.pl 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  W  szczególnych sytuacjach – mogą Państwo wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

                                                       

Formularz kontaktowy

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Kontakt

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954