Nagrody

Stale poszerzamy nasze pole działalności starając się pozyskiwać takie rodzaje produkcji, które umożliwią zatrudnianie niepełnosprawnych i stworzenie dla nich szans w znajdowaniu dla siebie miejsc przydatności zawodowej i społecznej. Dowodem tej wrażliwości społecznej są medale przyznawane SIZEI w konkursach „Lodołamacze”. Rok 2012, to z kolei czas docenienia Spółdzielni nie tylko w dziele aktywizacji ludzi niepełnosprawnych – kolejny Lodołamacz w konkursie, ale także uznania SIZEI za wyróżniający się podmiot życia gospodarczego województwa łódzkiego. Nagroda Specjalna w konkursie pod patronatem Marszałka i Wojewody regionu łódzkiego jest tego dowodem.

Gepardy Biznesu 2015 Przemysłu Elektromaszynowego

Instytut Europejskiego Biznesu, opracowujący ranking najbardziej dynamicznych firm w okresie marzec 2014 – marzec 2015, w informacji przesłanej 8.03.2016 gratuluje SIZEI zdobycia tytułu Geparda Biznesu 2015 roku i życzy dalszych sukcesów w biznesie. Wzrost wartości rynkowej SIZEI w okresie ostatniego roku wyniósł 81,6%.

Honorowy Ambasador Miasta Skierniewic.

To koleje wyróżnienie SIZEI. Tytuł przyznany za obecność i aktywność w 2015 roku na szerszym niż lokalnym polu działalności gospodarczej i społecznej.

Lodołamacze

sizei

W konkursach LODOŁAMACZE W LATACH 2011, 2012 zdobywaliśmy złote medale za szczególną wrażliwość społeczną.

Galeria naszych nagród

Galeria naszych nagród
Galeria naszych nagród
Galeria naszych nagród
Galeria naszych nagród
Galeria naszych nagród
Galeria naszych nagród