Certyfikowany System Zarządzania Jakością

Realizacja wyrobów i projektowanie objęte są Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z EN PN ISO 9001:2009.

System jest stale nadzorowany przez organizację BSI od 2004r. Podlegał recertyfikacji w latach 2007, 2010, 2013, 2018. Aktualnie Zakład uzyskał rekomendację BSI na zgodność Systemu Zarządzania Jakościuą z Normą ISO 9001: 2015.

Wystawiamy deklaracje zgodności CE w przypadku, kiedy konieczne jest potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm unijnych. Stosujemy materiały i komponenty o najwyższej jakości bez składników szkodliwych dla zdrowia lub środowiska. Deklaracje z tym związane są dostępne w zakładce  "Pobierz".  

Logo akredytacji

iso 9001

Zakres certyfikacji

Zakres certyfikacji: projektowanie, produkcja, sprzedaż, transformatorów małej mocy (do 3kV), cewek, elektromagnesów stosowanych w obwodach zasilania sieciowego, obwodach nagłaśniania i układach automatyki i pomiarów.

Organizacja certyfikująca: BSI British Standards Institution