Transformatory

Podstawowa grupa produktów w profilu działalności SIZEI. Transformatory ze względu na konstrukcję i typ rdzenia są dzielone na

 • z rdzeniem kształtkowym, o typach wymiarowych kształtek EI, UI, LL
 • z rdzeniem zwijanym, o typie konstrukcji rdzeniowej lub płaszczowej,
 • toroidalne, z rdzeniami okrągłymi,
 • ferrytowe, z rdzeniami w postaci kształtek ferrytowych o różnych gabarytach i wyglądzie.

Każda z tych grup ma swoją specyfikę, najczęściej wyrażaną przez sprawność przetwarzania energii, rozproszenie indukcyjne, ułożenie wzajemne rdzeń-cewka. Wspólną jest obecność uzwojeń pierwotnych i wtórnych i z nimi związane przekładnie elektryczne i przypisana transformatorowi moc.

Podstawowe konstrukcje transformatorów

 • transformatory z rdzeniami kształtkowymi "EI" o mocy 2 - 1000 VA,
 • transformatory z rdzeniami ferrytowymi,
 • transformatory z rdzeniami zwijanymi, ciętymi o mocy 5 - 300 VA,
 • transformatory z rdzeniami toroidalnymi o mocy do 3000 VA,
 • transformatory w obudowie, zalewane, o mocy 2 - 20 VA,
 • transformatory z rdzeniami z kształtek permalojowych,
 • transformatory spawalnicze z rdzeniami kształtkowymi LL75, LL90 nawijane bezkarkasowo.
Trafo z rdzeniami kształtkowymi

Trafo z rdzeniami kształtkowymi

Trafo z rdzeniami zwijanymi

Trafo z rdzeniami zwijanymi

Trafo z rdzeniami toroidalnymi

Trafo z rdzeniami toroidalnymi

Trafo z rdzeniami ferrytowymi

Trafo z rdzeniami ferrytowymi

Palmarès

Palmarès
Palmarès
Palmarès
Palmarès

Contact

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954