Walne Zgromadzenie SIZEI 2019

29.06.2019

Dokonało podsumowania osiągnęć 2018 roku. Udzielono absolutorium Zarządowi. Zaplanowano kolejne przesięwzięcia modernizacyjne i organizacyjne.  Członkowie Spółdzielni podjęli decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2018. Podział uwzględnia w dużej mierze bieżące potrzeby rozwojowe SIZEI..   

Walne Zgromadzenie SIZEI 2019

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Kontakt

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954