Walne Zgromadzenie - 27.04.2018

2.05.2018

Dotychczasowa działalność Zarządu SIZEI i Rady Nadzorczej znalazła akceptację Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.04.2018r. Podjęte uchwały, obok zatwierdzenia wyników ekonomicznych 2017 roku, podziału zysku, udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady, objęły również zmianę w Statucie Spółdzielni, związaną z wielkością funduszu udziałowego.

Walne Zgromadzenie - 27.04.2018

Wyróżnienia

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Kontakt

Juliana Tuwima 5,

96-100 Skierniewice

+48 46 833 26 38

biuro@sizei.pl

NIP: 836-000-40-91

REGON: 000453954